Διαδικασία παραγωγής

Μεταφορά

Αναλαμβάνουμε ως εταιρία, με δικά μας ιδιόκτητα μέσα την μεταφορά του ελαιοκάρπου των παραγωγών  προς το ελαιουργείο μας. Οι ελαιόκαρποι μεταφέρονται σε γιούτινα σακιά κατάλληλα για την συγκομιδή της ελιάς. Τα γιούτινα σακιά επιτρέπουν τον αερισμό του καρπού και ενισχύουν την διατήρηση της ποιότητάς του.

Πλύσιμο & Ελαιοποίηση

Αφού φτάσει ο ελαιόκαρπος στο ελαιουργείο οδηγείται αμέσως για ελαιοποίηση και γίνεται το αρχικό πλύσιμο πάντα με καθαρό πόσιμο νερό με ειδικά αναβατόρια, έτσι ώστε να μην πληγωθεί ο ελαιόκαρπος. Ο χώρος εξαγωγής του ελαιολάδου διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους χώρους υποδοχής και αποθήκευσης του ελαιοκάρπου έτσι ώστε να διατηρούνται οι βέλτιστοι όροι υγιεινής.

Σπάσιμο ελιάς

Ακολουθεί το σπάσιμο της ελιάς στον λεγόμενο σπαστήρα, το ζυμάρι διοχετεύεται σε ειδικούς μαλακτήρες και παραμένει περίπου 45 λεπτά (το μέγιστο).

Διαχωρισμός αποβλήτων

Μετά την μάλαξη το ζυμάρι διοχετεύεται στο ντεκάντερ, όπου και γίνεται ο διαχωρισμός ελαιολάδου-ελαιοπυρήνα-υγρών αποβλήτων.

Ελαιοδιαχωριστήρας

Στη συνέχεια για περισσότερη καθαριότητα (του ελαιολάδου) περνάμε το ελαιόλαδο στον ελαιοδιαχωριστήρα, όπου είναι και η τελική φάση παραγωγής του ελαιολάδου.

Συλλογή & Αποθήκευση

Το ελαιόλαδο συλλέγεται και αποθηκεύεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές. Η διατήρηση των πρώτων και βοηθητικών υλών, των υλικών και αντικειμένων συσκευασίας και των ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων γίνεται  σε ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.

Τυποποίηση

Έπειτα φιλτράρεται με φίλτρα σύγχρονης τεχνολογίας κα τέλος τυποποιείται με όλους τους όρους της σύγχρονης υγιεινής με αυτόματες σειρές παραγωγής.

Όλα αυτά στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μας για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων μας, καθώς και της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον τελικό καταναλωτή.