Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικά συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και ποιότητας HACCP (ΕΛΟΤ 1416:2000 )

Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης παραγωγής και τυποποίησης έξτρα παρθένου και παρθένου ελαιόλαδου ISO 9001: 2008


Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης παραγωγής και τυποποίησης έξτρα παρθένου και παρθένου ελαιόλαδου ISO 22000: 2005.


Η εταιρεία μας είναι επίσης πιστοποιημένη από τον οργανισμό Δ.Η.Ω, ο οποίος είναι  ένας από τους αναγνωρισμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμούς Ελέγχου Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


Από το 2008, η εταιρεία μας κατέχει το Πιστοποιητικό Παραγωγής Ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η Πιστοποίηση αφορά το ελαιόλαδο με την ΠΟΠ ονομασία «Σητεία Λασιθίου Κρήτης». Αρμόδιος φορέας Πιστοποίησης είναι ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. AGROCERT, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων. 


Από το 2014, η εταιρεία μας κατέχει το Πιστοποιητικό Παραγωγής,Τυποποίησης και Διάθεσης Ελαιολάδου Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και για το ελαιόλαδο της Μεσαράς με την ΠΟΠ ονομασία «ΜΕΣΣΑΡΑ ΠΟΠ». Αρμόδιος φορέας Πιστοποίησης είναι ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. AGROCERT, Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων. 


IFS CERTIFICATE CRETEL
Από το 2016, η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί από  το διεθνές τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των  τροφίμων, IFS (International Food Standard)  που καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια, νομιμότητα και ποιότητα των τροφίμων που πρέπει να ικανοποιούν οι επιχειρήσεις οι οποίες επεξεργάζονται ή/και συσκευάζουν τρόφιμα.
Πιστοποιητικό Ελληνικής Προέλευσης EL-40-008